Hạ tầng

Cần đủ cơ sở đề xuất chủ trương ĐTXD cao tốc đoạn TP Điện Biên Phủ - Nút giao Km15+800

Cần đủ cơ sở đề xuất chủ trương ĐTXD cao tốc đoạn TP Điện Biên Phủ - Nút giao Km15+800

Thanh Nga Thanh Nga - 16:40, 03/05/2022

Theo Bộ Xây dựng, để có đủ cơ sở đề xuất chủ trương ĐTXD cao tốc khu vực phía Bắc đoạn TP Điện Biên Phủ - Nút giao Km15+800/QL.279, cần có hướng dẫn điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, có đánh giá, phân tích cụ thể về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án, quy mô đầu tư phân kỳ...

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên (CT.03) thuộc nhóm các tuyến đường cao tốc khu vực phía Bắc, trong đó đoạn tuyến TP Sơn La - Điện Biên có chiều dài khoảng 200km, điểm đầu tại TP Sơn La (tỉnh Sơn La), điểm cuối cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên), quy mô mặt cắt ngang 04 làn xe, tiến trình đầu tư sau năm 2030.

Tại Tờ trình số 909/TTr-UBND ngày 31/3/2022, UBND tỉnh Điện Biên đề xuất chủ trương ĐTXD đoạn TP Điện Biên Phủ - Nút giao Km15+800/QL.279 (xã Búng Lao, huyện Mường Ảng) với chiều dài khoảng 50km (gồm 45km tuyến chính và 05km kết nối vào QL.279). Dự kiến tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 5729: 2012 Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế. Phân kỳ thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1, tuyến đường được thiết kế với các yếu tố bình đồ, trắc dọc cơ bản theo tiêu chuẩn TCVN 5729: 2012, các yếu tố còn lại phân kỳ theo quy mô đường cấp III miền núi; bề rộng nền đường Bnền = 9,0m (gồm 02 làn xe, lề gia cố hai bên), dự kiến xây dựng 02 hầm. Giai đoạn 2, hoàn thiện quy mô 04 làn xe theo quy hoạch được duyệt.

UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BTL. Thời gian xây dựng và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2026.

Tuy nhiên, Tờ trình số 909/TTr-UBND chưa có đánh giá, phân tích cụ thể về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án; chưa làm rõ về quy mô đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 thực hiện theo tiêu chuẩn nào (mặt cắt ngang đường, bề rộng làn xe chạy, mặt cắt ngang hầm…); chưa có đánh giá về sự ảnh hưởng của đoạn tuyến theo đề xuất đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch có liên quan khác của địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Điện Biên liên hệ Bộ GTVT để được hướng dẫn việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2022-2026) sớm hơn so với quy hoạch đã được phê duyệt (tiến trình đầu tư sau năm 2030).

Bên cạnh đó, Tờ trình số 909/TTr-UBND cũng không có đủ các thông tin, dữ liệu, đánh giá phân tích về Dự án và loại hợp đồng dự kiến áp dụng cho Dự án.

Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên báo cáo, giải trình một số nội dung về: Hình thức hợp đồng; Nguồn vốn và hiệu quả đầu tư của Dự án; Phương án tài chính và sơ bộ tổng mức đầu tư; Những đánh giá, phân tích về các chỉ số hiệu quả về mặt tài chính (IRR, WACC, B/C, NPV…) cũng như hiệu quả về mặt xã hội (E-IRR, E-NPV, E-B/C…), về tính tương đồng, sự phù hợp với những dự án áp dụng loại hợp đồng BTL; Thông tin chi tiết, mô hình đánh giá, dữ liệu giả định về lưu lượng giao thông, doanh thu dự kiến, thời hạn và phương án trả vốn vay làm cơ sở phân tích, nhận định về khả năng hoàn vốn của dự án.

 

Ý kiến của bạn