Video

Đề xuất xây dựng cầu bê tông UHPC nhịp 100 m tại Việt Nam

Đề xuất xây dựng cầu bê tông UHPC nhịp 100 m tại Việt Nam

TCXD TCXD - 07:00, 22/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCâu hỏi đặt ra là, tiêu chuẩn thiết kế đã sẵn sàng chưa, công nghệ sản xuất, vận chuyển, cẩu lắp sẽ được thực hiện như thế nào? Mặc dù, công nghệ này đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới.

Ý kiến của bạn