Nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế

07:06 19/05/2022
Theo Bộ Xây dựng, kết quả phát triển các dự án nhà ở xã hội 3 tháng đầu năm 2022 còn hạn chế so với nhu cầu về nhà ở của đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

Cụ thể, số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp.

Cụ thể, quy mô của các dự án này khoảng 4.900 căn với tổng diện tích khoảng 246.000 m² sàn xây dựng. Trong đó, tính riêng dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 8 dự án, quy mô xây dựng khoảng 4.490 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 224.000 m². 

Mặt khác, tính riêng dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 1 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 400 căn hộ, với tổng diện tích 21.500 m².

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương đã khởi công 11 dự án với tổng số khoảng 25.675 căn, tổng diện tích xây dựng khoảng 1.282.850 m².

Bộ Xây dựng cho rằng, kết quả phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 còn hạn chế so với nhu cầu về nhà ở của đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

 

Bình luận