Thị trường

Thanh tra nhiều mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp tại Thừa Thiên Huế

Thanh tra nhiều mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp tại Thừa Thiên Huế

Thu Thảo Thu Thảo - 06:00, 06/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố quyết định về thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến năm 2022 (bao gồm các đơn vị được cấp phép khai thác từ năm 2017 đến 2022 và các đơn vị được cấp phép trước năm 2017 nhưng vẫn còn khai thác trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022). Trong trường hợp cần thiết, có thể thanh tra trước và sau thời kỳ đó.

Thời hạn thanh tra 5 ngày làm việc/đơn vị (không kể ngày nghỉ, lễ) từ ngày thông báo thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Nội dung thanh tra gồm, thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, các cơ quan thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, chuyển mục đích sử dụng rừng trong quá trình cấp phép khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp; Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị được thanh tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra và bảo đảm giữ bí mật thông tin, số liệu khi chưa có kết luận thanh tra; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Ý kiến của bạn