Hạ tầng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM

An Thảo An Thảo - 06:00, 24/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội, TP.HCM và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6, và tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên vào tháng 12/2024.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội và TP.HCM.

Phấn đấu khai thác tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6/2024

Thông báo nêu: Việc sớm hoàn thành, đưa dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội và dự án đường sắt đô thị TP.HCM, đoạn Bến Thành - Suối Tiên vào vận hành khai thác, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục như: vận hành thử hệ thống, báo cáo an toàn hệ thống, giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu PCCC, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án…, nỗ lực phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6/2024.

Khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và nhà tài trợ ADB hoàn thiện các thủ tục để ký sửa đổi Bảng phân bổ vốn vay để giải ngân cho đoạn đi ngầm tuyến Nhổn - Ga Hà Nội trong tháng 5/2024.

UBND TP Hà Nội phối hợp Bộ KH&ĐT hoàn thành công tác rà soát hồ sơ, trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trong tháng 6/2024.

Đối với TP.HCM, Phó Thủ tướng giao UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thành thi công các hạng mục còn lại; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục để bảo đảm đưa vào sử dụng tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên trong tháng 12/2024.

Đồng thời, rà soát các nguồn vốn và phương án thu xếp, sử dụng vốn vay, sớm làm việc với các nhà tài trợ để hoàn tất các thủ tục gia hạn Hiệp định vay, lập kế hoạch triển khai hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương.

Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì phối hợp với các vị liên quan thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời phối hợp với UBND TP.HCM, các Bộ, ngành liên quan để tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án (khi có yêu cầu) để sớm đưa dự án vào vận hành khai thác theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Bộ Xây dựng, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu theo quy định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ hoàn thành các dự án.

Các thành viên Tổ công tác chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục liên quan trong quá trình triển khai các Dự án.

Lựa chọn công nghệ đường sắt đô thị tiên tiến, hiện đại

Đối với Đề án hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP Hà Nội, TP.HCM đến năm 2035, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 2 thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của cơ quan tại cuộc họp, thống nhất các nội dung của Đề án; bám sát quan điểm, mục tiêu, giải pháp tại Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về hồ sơ Đề án, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 2 thành phố khẩn trương hoàn thành Đề án, xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Thường trực Thành ủy và gửi Bộ GTVT trước ngày 28/5/2024 để rà soát, tổng hợp; Bộ GTVT chủ trì, phối hợp lấy ý kiến các thành viên Tổ công tác, các Bộ, cơ quan liên quan và tiếp thu giải trình đầy đủ trước khi trình Thường trực Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Tiến độ trình Đề án, Bộ GTVT và UBND 2 thành phố bảo đảm đúng tiến độ trình theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tại văn bản số 2702/CV/BCSĐCP ngày 12/3/2024.

Ý kiến của bạn