Văn bản mới

Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Yên Ninh Yên Ninh - 10:14, 30/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) là giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN.

95,95 % ĐBQH tán thành dự thảo Nghị quyết

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 29/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. Kết quả biểu quyết điện tử thông qua dự thảo Nghị quyết tại phiên họp có 474 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 95,95 %).

Quốc hội yêu cầu bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng dự án Luật. Ảnh: quochoi.vn.

Theo dự thảo Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa Án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm Toán nhà nước, các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong từng lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng...

Riêng đối với lĩnh vực xây dựng, Quốc hội yêu cầu bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất đưa dự án Luật Quản lý và phát triển đô thị vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Hoàn thiện hệ thống dữ liệu, đẩy mạnh số hóa trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, nông thôn. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển đô thị. Hoàn thiện Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững.

Trong năm 2024, hoàn thành phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2025, ban hành đầy đủ Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng.

Khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi).

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương triển khai hiệu quả Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030.

Sớm đưa Luật vào cuộc sống

Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo dự thảo Nghị quyết. Ảnh: quochoi.vn.

Trước đó, tại phiên họp bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 29/11, Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết cho biết, việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)” trong lĩnh vực xây dựng là giải pháp quan trọng nhằm đưa các Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 sớm đi vào cuộc sống, hoàn thiện cơ sở pháp lý để đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030.

Được biết, Đoàn giám sát của Quốc hội về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH sẽ giám sát trực tiếp tại 12 địa phương, từ 2015-2023, do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn. Chuyên đề giám sát quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH là một trong bốn 4 chuyên đề sẽ thực hiện giám sát trong năm 2024 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2024).

Tại phiên họp thứ Nhất diễn ra ngày 08/8/2023 của Đoàn giám sát chuyên đề quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH từ 2015-2023, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn giám sát cho biết, yêu cầu cơ bản, xuyên suốt là thực hiện giám sát việc hoàn thiện cơ chế pháp lý đồng bộ và thực thi minh bạch thông tin thị trường.

Ý kiến của bạn