Công trình xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho công trình xanh

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Mới chỉ dừng lại ở con số có khoảng 300 công trình xanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam, các chuyên gia thừa nhận cơ chế pháp lý cho phát triển công trình xanh tại Việt Nam thời điểm này còn rất yếu.